Itämeri kriittisessä tilassa – onko vielä toivoa?

Itämeri on yksi maailman vilkkaimmista meristä kaupallisen liikenteen suhteen ja tästä syystä myös yksi saastuneimmista meristä. Lisääntynyt rahti- ja matkustajaliikenne tuottavat runsaasti hiilidioksidipäästöjä ja päästöt ovatkin todella iso ongelma Itämeren herkälle ja uniikille ekosysteemille. Meren happipitoisuuden vähentymisen myötä mm. eliöstö- sekä kasvistokannat ovat kutistuneet huomattavasti. Lisäksi Itämeri on pahasti rehevöitynyt lyhyessä ajassa.

Onko vielä toivoa? Meillä kaikilla, niin kuluttajilla, kuin yrityksilläkin on vastuu taata, että Itämeri säilyy vielä seuraavillekin sukupolville ja he saavat nauttia meren kauniista ja uniikista ekosysteemistä. Toivoa siis on ja töitä Itämeren suojelemiseksi tehdään useiden toimijoiden voimin, joista yksi on Elävä Itämeri Säätiö (BSAG). Lisäksi on myös yksityishenkilöitä ja meitä yrityksiä, jotka haluavat tehdä oman osansa Itämeren suojelemiseksi.

 

 

Baltic Sea Action Group

 

BSAG -säätiön virallinen logo

Elävä Itämeri Säätiö eli Baltic Sea Action Group on itsenäinen voittoa tavoittelematon säätiö, joka on perustettu vuonna 2008 missiona Itämeren ekologisen tasapainon palauttaminen. Säätiön toiminta perustuu paljolti yhteistyöhankkeisiin eri toimijoiden välillä, mukaan luettuna mm. Itämerta ympäröivien valtioiden korkein johto aina yksityissektoreihin saakka. 

Valtamerten roskaisuus on ollut puheenaiheena jo vuosia ja yliroskaantuminen koskee myös Itämerta. Itämeri on kooltaan pieni ja myös hyvin matala meri suhteessa muihin maailman meriin. Meren keskisyvyys on noin 54 metriä, kun esimerkiksi Välimeren keskisyvyys on 1500 metriä. Paljon otsikoissa olleen roskaantumisen lisäksi BSAG-säätiö on listannut myös muita Itämereen kohdistuvia uhkia, jotka ovat saattaneet Itämeren huolestuttavan kriittiseen tilaan.

 

Mitkä ovat tällä hetkellä suurimpia uhkia Itämerelle?

 

Itämeren rehevöityminen – Itämeri on pienen kokonsa lisäksi myös ison valuma-alueen ympäröimä, jolloin mereen päätyy runsaasti merta rehevöittäviä aineita teollisuuden, maanviljelyn ja asutuksien seurauksena.

 

Ilmastonmuutoksen vaikutukset – Ilmastonmuutos on iso uhka myös Itämerelle. Meren lämpötilan nouseminen vaikuttaa paljon siihen, miten ekosysteemin alkuperäiset eliö- ja kasvilajit tulevat säilymään tulevaisuudessa. Vieraita lajeja tulee meren lämpenemisen seurauksena jatkuvasti, jolloin alkuperäiset lajit ovat vaarassa hävitä kokonaan uusien tieltä. Lisääntyneet sateet voivat muuttaa veden suolapitoisuutta, ja lisätä maalta huuhtoutuvien ravinteiden ja muun mereen kuulumattoman aineen määrää.

 

Vaaralliset aineet – Vaaralliset aineet kuten lääkeaineet, mikromuovit, kosmetiikassa käytetyt kemikaalit ym., päätyvät Itämereen yhdyskunnan tuottaman jäteveden mukana. Nämä aineet ovat vaarallisia eliöille siksi, että niiden elimistö ei pysty hajottamaan niitä. Kaikista heikoimmat päätyvät esimerkiksi petokalojen ravinnoksi ja näin nuo aineet päätyvät eteenpäin ravintoketjussa myös meidän ihmisten elimistöön.

 

 

Yrityksillä mahdollisuus yhteistyöhön

 

Baltic Sea Action Group on itsenäisenä ja voittoa tavoittelemattomana säätiönä meidän kaikkien lahjoituksien sekä tuen varassa. Hyvä hetki siis yrityksillä miettiä omaa vastuullisuuskuvaansa liiketoiminnassa ja kaikilla vastuullista brändiä rakentavilla yrityksillä on mahdollisuus päästä auttamaan, siten että se myös näkyy. Pienikin osa esimerkiksi kampanjan myyntituotoista on jo iso apu edistämään Itämeren suojelua. 

Kuten edellä mainittiin, niin vaaralliset aineet ovat uhka paitsi eliöstölle itselleen, niin myös meille ihmisille, koska syömme Itämerestä pyydystettyä kalaa. Vaarallisiksi aineiksi luokitellaan myös Itämereen päätyvää elektroniikkaromua ja niistä irtoavia kemikaaleja sekä aineita. Etenkin paristolliset ja akulliset elektroniikkalaitteet ovat todella iso uhka Itämeren eliöstölle ja koko ekosysteemille.

mcare Oy haluaa lisätä tietoisuutta siitä, miten paljon elektroniikkaromua päätyy Itämereen ja mahdollistaa tätä kautta sen, että vanhat toimimattomat elektroniikkalaitteet kierrätettäisiin vastuullisesti. Olemme laajentuneet alku vuodesta 7 uudella liikkeellä ympäri Suomen, liikkeitä ollen nyt 11 Suomessa ja avajaisten kunniaksi haluamme lahjoittaa huhtikuun aikana myyntituotoistamme osan BSAG -säätiölle. 

 

Voit siis myös asiakkaana tehdä hyvää samalla kun huollatat laitteesi mcarella!

Jokaisesta huhtikuun aikana myydystä avajaiskampanjatuotteesta lahjoitamme 2 euroa Itämeren suojelutyöhön.

Jokaisesta huhtikuun aikana meille kierrätykseen toimitetusta ja meille myydystä Apple -laitteesta lahjoitamme 2-5 euroa Itämeren suojelutyöhön.