Mitkä tiedot säilyvät iPhone / iPad varmuuskopioinnissa? 

iCloud-varmuuskopio ei sisällä kolmannen osapuolen sovellusten sisältämää ja/tai niillä tuotettua dataa, eikä tietokoneelta laitteeseen synkronoitua dataa. iTunesiin voit varmuuskopioida myös AppStoren sekä iTunes Storen kautta ladatun materiaalin, mikäli autentikoit iTunesin lataamaan materiaalin Apple ID:lläsi.
Mikäli olet synkronoinut tietokoneeltasi iOS-laitteeseesi dataa (esimerkiksi kuvia tai musiikkia), on varmuuskopio tehtävä samalle tietokoneelle, mikäli synkronoitu data halutaan sisällyttää varmuuskopioon.
Vaihtoehtoisesti voimme varmuuskopioida laitteesi huoltohinnaston mukaisesti. Valitettavasti emme voi varmuuskopioida AppStoren sekä iTunes Storen kautta ladattua ja ostettua materiaalia, emmekä tietokoneelta laitteeseen synkronoitua dataa. Storen kautta ladattu materiaali on kuitenkin helposti ladattavissa uudelleen Apple ID:lläsi.

iTunes- tai iCloud-varmuuskopionnin lisäksi kannattaa tarkistaa sovelluskohtaiset varmuuskopioasetukset. Joissain sovelluksissa data täytyy varmuuskopioida erikseen, eivätkä tiedot välttämättä siirry automaattisesti iTunes- tai iCloud-varmuuskopion yhteydessä.